ژوئن 4, 2016

راهنمای ساخت ربات ساده برای تلگرام

ساخت ربات در تلگرام شامل دو بخش مجزا است. 1. ساخت ربات 2. مدیریت پیام ها
مشاوره رایگان
Top