ESC را برای بستن فشار دهید

مهدی پورریاحی

دور زدن توی فضای وب رو به دور زدن توی سوشال ترجیح می‌دم. تریج می‌دم دو برابر چیزی که حرف می‌زنم، گوش بدم. بازی‌های رایانه‌ای، تکنولوژی، موسیقی متال، فیلم‌های سینمایی، دو استقامت، قهوه و تفکر از جذابیت‌های زندگی برای من محسوب می‌شن.

Top